Техогляд авто буде відновлено в кінці 2019г. на станціях техобслуговування, а не МРЕВ і ДАІ
Листопад 9, 2015
Дачні Будинки
Листопад 16, 2015
Показати все

Новий Трудовий кодекс: Що зміниться у відносинах роботодавця і працівника

Трудовий кодекс

Верховна Рада планує прийняти новий Трудовий кодекс (ТК), який входить до списку “безвізових” законів. Минулого тижня він був прийнятий за основу, і найближчим часом планується проголосувати його в цілому.

Розглянутий зараз парламентом проект ТК не є чимось принципово новим. Цей проект вже кілька разів вносився на розгляд Верховної Ради спочатку в 2007, а потім в 2013 році і навіть приймався в першому читанні. Але з різних причин далі документ не розглядався, а до другого читання проект ТК ще жодного разу не доходив.

Документ передбачає чималу кількість змін, спрямованих на зрівноважування балансу інтересів роботодавців і працівників.

“Плюси” для роботодавців:

1) Зменшення ролі профспілок при прийнятті роботодавцями рішень, що стосуються врегулювання трудових відносин з працівниками. У деяких випадках, коли чинний КЗпП України вимагав отримання дозволу профспілки або погодження з ним окремих рішень роботодавця, проект ТК передбачає лише повідомлення профспілки про таке рішення. Наприклад, зараз необхідний дозвіл профспілки на залучення працівників до надурочних робіт, проект ТК вимагає лише попередньо повідомити профспілку про такі надурочні роботи. При відсутності профспілки КЗпП вимагає в окремих випадках погодження певних рішень роботодавця з представниками трудового колективу, новий ТК дозволяє передбачити такі рішення у внутрішніх актах роботодавця без будь-якого узгодження.

2) З’явилися нові підстави для звільнення, звільнення одиноких матерів у разі невиконання трудових обов’язків. Депутати пропонують передбачити нові підстави для звільнення працівників, зокрема: а) звільнення у зв’язку з розголошенням державної, комерційної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом, б) звільнення внаслідок незалежних від волі сторін обставин (військові дії, катастрофа, стихійне лихо і т. і.).

Крім того, на сьогоднішній день одинокі матері користуються майже повним імунітетом від звільнення з ініціативи роботодавця. Згідно з чинним КЗпП, звільнити одиноку матір дозволено лише у випадку повної ліквідації підприємства і лише за умови подальшого працевлаштування. Проект ТК передбачає право роботодавця звільнити одиноку матір за своєю ініціативою також у разі невиконання або неналежного виконання нею своїх трудових обов’язків;

3) Скорочення терміну повідомлення про подальше звільнення. На сьогоднішній день КЗпП України передбачає мінімальний термін повідомлення про подальше звільнення 2 місяці до запланованої дати звільнення. Новий Трудовий кодекс дозволяє скоротити цей термін до 1-го місяця за умови додаткової виплати працівнику місячної заробітної плати.

“Мінуси” для роботодавців:

1) Розширення сфери використання стандартів. Сьогодні обов’язковим є використання Класифікатора професій при визначенні назви тієї чи іншої професії в штатному розкладі. Проект ТК розширює сферу використання стандартів. Зокрема, передбачено, що при визначенні трудової функції (трудових обов’язків) працівника повинен застосовуватися Довідник кваліфікаційних характеристик. Цілком можлива ситуацію, коли окремі функції, характерні для тієї чи іншої професії в конкретній галузі, що не будуть передбачені Довідником;

2) Збільшення розміру вихідної допомоги у разі скорочення працівників. Чинне законодавство передбачає, що розмір вихідної допомоги у разі скорочення працівників складає місячну зарплату. Законопроект же встановлює диференційований підхід у встановленні розміру вихідної допомоги. Так, люди, які пропрацювали в одного роботодавця до 5 років, матимуть право на вихідну допомогу у розмірі місячної заробітної плати, до 10 років – зарплати за 2 місяці, більше 10 років – за 3 місяці;

3) Відсутність трудових контрактів. Проект ТК не передбачає укладення трудових контрактів, укладення яких зараз застосовується по відношенню до директорів. Таким чином, роботодавці будуть позбавлені можливості передбачити додаткові підстави для припинення трудових відносин.

“Плюси” для працівників:

1) Укладання трудових договорів виключно у письмовій формі. Згідно з новим кодексом, всі трудові договори повинні укладатися виключно у письмовій формі. Це, безумовно, зіграє на руку працівникам, оскільки зможуть більш чітко розуміти умови працевлаштування, власні права та обов’язки, а також права та обов’язки роботодавця по відношенню до них;

2) Збільшення строку позовної давності у трудових спорах. Проект Трудового кодексу передбачає збільшення строку позовної давності по трудових спорах з 3-х місяців, як це передбачено КЗпП, до 1-го року;

3) Оплачувана відпустка збільшиться на 4 дні. Депутати пропонують збільшити тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки з 24-х до 28-ми календарних днів.

“Мінуси” для працівників:

1) Використання веб-камер для контролю за співробітниками. На сьогоднішній день ні КЗпП, ні інший нормативно-правовий акт у сфері трудових відносин не регулює питання застосування технічних засобів для контролю за виконанням працівником трудових обов’язків. Проект ТК дозволяє це при обов’язковому повідомленні працівника. Таким чином, проект ТК врегулював питання застосування відео і аудіо зйомки, інших технічних засобів, які раніше перебували поза законом;

2) Нове дисциплінарне стягнення. Проект ТК передбачає додаткове дисциплінарне стягнення: до догани і звільнення додається також попередження. При цьому в новому Трудовому кодексі не передбачений граничний термін застосування дисциплінарного стягнення з часу вчинення проступку. Чинний КЗпП цей термін 6-ма місяцями;

3) Обов’язок відшкодувати витрати на навчання. Після набуття чинності Трудового кодексу, співробітник буде зобов’язаний відпрацювати у роботодавця протягом деякого терміну після завершення навчання, якщо воно було оплачено компанією. При цьому, якщо співробітник відмовляється відпрацювати обумовлений термін чи він був звільнений зі своєї ж вини, працівник повинен відшкодувати роботодавцю витрати, які той поніс на оплату навчання працівника.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за скорочену процедуру підготовки проекту ТК до другого читання. Тому документ може ще істотно змінитися в процесі підготовки і розгляду до другого читання.

За матеріалами Діло