Виділення земельних ділянок учасникам АТО
Липень 25, 2015
Банкам заборонили по-новому продовжувати депозити до 6 червня
Липень 27, 2015
Показати все

Реєстрація авторського права

Державна реєстрація авторського права і договорів,
якi стосуються права автора на твір
Державна реєстрація авторського права в Україні здійснюється відповідно до Закону України “Про авторське право i суміжні права” від 23 грудня 1993 р. №3792-12 (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір”, якою затверджено Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір (далі – Порядок).

Заявки на державну реєстрацію подаються за адресою: вул. Василя Липківського, 45, Київ-35, МСП, 03680, Державна служба інтелектуальної власності України. Прийом заявок здійснюється в робочі дні з 9.30 до 17.30, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Телефон: (044) 498-37-08 (09, 10).

Види реєстрацій
Реєстрація авторського права на твір

• Реєстрація авторського права на твір
• Реєстрація авторського права на службовий твір
Реєстрація договорів, якi стосуються права автора на твір
• Реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір
• Реєстрація договору про передачу виключного права на використання твору
• Реєстрація договору про передачу невиключного права на використання твору
Документи, що потрібні для реєстрації авторського права та договорів,
якi стосуються права автора на твір (подаються комплектно в паперовій папці!):

Заявка на реєстрацію авторського права на твір повинна містити:
• заяву (викладену українською мовою, що складається за встановленою формою). Примітка: об’єкти авторського права у п.3 заяви зазначаються відповідно до ст.8 Закону;
• примірник твору (у матеріальній формі, визначеній пунктами 3, 15 Порядку);
• документ, що свідчить про факт i дату оприлюднення твору (за наявності);
• документ або копію документа про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права, або копію документа, що підтверджує наявність пільг;
• документ про сплату збору за оформлення i видачу свідоцтва або копію документа, що підтверджує наявність пільг;
• довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою.

Заявка на реєстрацію авторського права на службовий твір, крім перерахованих вище матеріалів, повинна містити договір (договір про розподіл майнових прав на твір або договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір тощо), до якого додаються:

1) належним чином завірена копія трудового договору/контракту з працівником, та/або службового завдання, тощо;

2) акт про виконання робіт що стосується створення такого твору, та у разі наявності наказ про склад працівників, які задіяні для створення такого твору.

У разі якщо майнові права інтелектуальної власності на твір, створений у порядку виконання трудового договору, належать працівникові, який створив цей твір, та юридичній або фізичній особі у якої він працює, спільно, заявка повинна містити:

1) належним чином завірена копія трудового договору/контракту з працівником, та службового завдання, тощо;

2) акт про виконання робіт що стосується створення такого твору, та у разі наявності наказ про склад працівників, які задіяні для створення такого твору.

Заявка на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, повинна містити:
• заяву (викладену українською мовою, що складається за встановленою формою). Примітка: об’єкти авторського права у п.3 заяви зазначаються відповідно до ст.8 Закону;
• примірник твору (у формі, визначеній пунктами 3, 15 Порядку);
• примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права на твір (відповідно до ст.31 Закону), або примірник авторського договору про передачу права на використання твору (відповідно до ст. 32, 33 Закону);
• документ, що підтверджує наявність майнових прав, що передаються (за необхідності);
• документ або копію документа про сплату збору за підготовку до реєстрації договору;
• довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою.

Сплата зборів здійснюється через банківські установи. Кожний вид збору сплачується окремо з обов’язковим зазначенням призначення платежу та прізвища, ім’я, по батькові або повної назви платника.

Реквізити платежу
Одержувач

УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва

ЗКПО

37995466

МФО

820019

Банк

ГУ ДКСУ у м. Києві

Рахунок

31113025700011

Призначення платежу

22011900; код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ідентифікаційний
код (для фізичних осіб); збір за:

Формулювання призначення платежу
за підготовку до держреєстрації авторського права від фізичних осіб

55,25 грн.

за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від фізичних осіб

8,5 грн.

за підготовку до держреєстрації авторського права від юридичних осіб

161,5 грн.

за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від юридичних осіб

25,5 грн.

за підготовку до держреєстрації договорів, якi стосуються права автора на твір, від фізичних осіб

72,25 грн

за підготовку до держреєстрації договорів, якi стосуються права автора на твір, від юридичних осіб

195,5 грн.
Законодавство

Закон України “Про авторське право i суміжні права” від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII
Цивільний кодекс України (глави 35, 36, 75)
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір”
Розгляд заявки, видача свідоцтв та рішень
Реєстрація авторського права
Розгляд заявки i прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір або про відмову в реєстрації здійснюється протягом місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки.

Якщо заявка відповідає встановленим вимогам розділів II і III Порядку, приймається рішення про реєстрацію авторського права на твір. В іншому випадку заявнику надсилається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації. При цьому документи, подані заявником на реєстрацію, йому не повертаються.

На підставі рішення про реєстрацію авторського права на твір та за наявності документа про сплату збору за оформлення i видачу свідоцтва відомості про реєстрацію авторського права на твір заносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Датою реєстрації авторського права на твір є дата занесення відомостей про реєстрацію до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Видача свідоцтва здійснюється Державною службою інтелектуальної власності України в місячний строк від дати реєстрації. Свідоцтво видається безпосередньо заявнику, його довірений особі або надсилається на адресу, зазначену в заяві.

Реєстрація договорів, якi стосуються права автора на твір
Розгляд заявки i прийняття рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється протягом місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки.

Якщо заявка відповідає встановленим вимогам, приймається рішення про реєстрацію договору. В іншому випадку заявнику надається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації.

На підставі рішення про реєстрацію договору відомості про його реєстрацію заносяться до Державного реєстру договорів, якi стосуються права автора на твір.

Датою реєстрації договору є дата занесення відомостей про реєстрацію до Державного реєстру договорів.

Видача рішення про реєстрацію договору здійснюється Державною службою інтелектуальної власності України в місячний строк від дати державної реєстрації. Рішення видається безпосередньо заявнику, його довіреній особі або надсилається на адресу, вказану в заяві.

Публікація вiдомостей про реєстрацiю авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр

Вiдомостi про реєстрацiю авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр, публiкуються в каталозi усіх державних реєстрацiй авторського права Державної служби інтелектуальної власності України “Каталог державної реєстрації” та в офiцiйному бюлетенi Державної служби інтелектуальної власності України “Авторське право і суміжні права”.

Версія для друку