Наведені ціни на послуги в даному прайсі є базовими і можуть коригуватися в договірному порядку в залежності від складності справи.

 

1 Юридична допомога у досудовому врегулюванні спору (усне та письмове) від 1000 грн.
2 Юридична консультація усна від 300 грн.
     

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

1 Захист права власності: визнання права власності, усунення перешкод від права користування чи розпорядження свої майном від 8000 грн.  
2 Супровід при узаконення самочинного будівництва, введення в експлуатацію від 10000 грн.  
3 Захист прав інтелектуальної власності від 10000 грн.  
4 Складання цивільно-правових договорів від 1000 грн.  
5 Правовий аналіз та правова оцінка договору (окремих пунктів) від 900 грн.  
6 Супровід під час укладання договорів (в тому числі при нотаріальному посвідченні таких правочинів) від 1000 грн.  
7 Супровід при визнанні правочинів (договорів) недійсними від 8000грн.  
8 Супровід під час вирішення кредитних спорів, стягнень предмета іпотеки, застави від 8000 грн.  
9 Супровід при стягненні матеріальної та моральної шкоди від 8000грн.  
10 Супровід при оформлення спадщини від 1500 грн.  
11 Супровід при спадкових справах: визнання права власності в порядку спадкування, усунення від права на спадкування, визнання свідоцтва,заповіту, спадкового договору недійсним від 7000 грн.  
12 Складання скарг, претензій від 1500 грн.  
13 Складання адвокатських запитів від 500  грн.  
14 Складання мирової угоди від 2000 грн.
15 Складання заяв, клопотань про залишення позову без розгляду,закриття проваджень у справі від 500 грн.
16 Отримання судового рішення від 500 грн.
17 Складання заяви про ухвалення додаткового судового рішення від 1000 грн.
18 Складання заяви роз’яснення судового рішення від 1500 грн.
19 Складання заяви про перегляд заочного рішення від 3000 грн.

 

ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

1 Складання заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи від 5000 грн.
2 Складання заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності від 5000 грн.
3 Визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою від 5000 грн.
4 Складання заяви про усиновлення від 7000 грн.
5 Складання заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку від 5000 грн.
6 Складання заяви про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, за заявою будь-кого з подружжя,якщо один з нього засуджений до позбавлення волі, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя від 5000 грн.

 НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

1 Складання заяви про видачу судового наказу від 3000 грн.
2 Складання заяви про скасування судового наказу від 2000 грн.

 АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

1 Складання апеляційної скарги на судове рішення або ухвалу суду від 5000 грн.
2 Складання відзиву на апеляційну скаргу від 3500 грн.

КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

1 Складання касаційної скарги на судове рішення або ухвалу суду від 4000 грн.
2 Складання відзиву на касаційну скаргу від 4000 грн.
3 Складання заяв про перегляд судового рішення Верховним судом України від 9000 грн.
4 Складання заяв про перегляд судового рішення за ново виявленими обставинами від 5000 грн.
5 Представництво інтересів: органах міністерства внутрішніх справ, органах прокуратури, органах державної влади, підприємствах, установах,організаціях,нотаріуса та перед фізичними особами від 2000 грн.
6 Супровід при виконанні рішення суду на стадії виконавчого провадження як в інтересах стягувача та і в інтересах боржника від 2000 грн.

 ПРИ НЕОБХІДНОСТІ НАШИМИ АДВОКАТИМИ, ЮРИСТАМИ МОЖУТЬ БУТИ СКЛАДАТИСЯ І ІНШІ ЗАЯВИ, КЛОПОТАННЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СКЛАДНОСТІ СПРАВИ ТА ВЕДЕННЯ ТАКТИТИ ПО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТА.

ЖИТЛОВЕ ПРАВО

1 Захист прав та інтересів у справах про визнання особою такою, що втратила права користування жилим приміщення від 5000 грн.
2 Захист прав та інтересів у справах про права користування жилим приміщення від 5000 грн.
3 Захист прав та інтересів у справах про визнання ордеру недійсним від 6000 грн.
4 Захист прав та інтересів у справах про вселення або виселення від 5000 грн.
5 Захист прав та інтересів у справах про встановлення порядку користування жилим приміщенням від 5000 грн.
6 Захист прав та інтересів у справах про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги від 5000
7 Захист прав та інтересів у справах про визнання права власності на самочинного будівництва (житловий будинок) від 8000 грн.

СІМЕЙНО ПРАВО

1 Захист прав та інтересів при розірвання шлюбу від 4000 грн.
2 Захист прав та інтересів при стягнення аліментів від 6000 грн.
3 Захист прав та інтересів при поділу спільного майна подружжя в офіційному і цивільному шлюбі від 8000 грн
4 Захист прав та інтересів при позбавлення та поновлення батьківських прав, встановлення батьківства від 10000 грн.
5 Правовий супровід та представництво інтересів при усиновленні від 10000 грн.
6 Правовий супровід та представництво при визнанні батьківства від 10000 грн.
7 Захист прав та інтересів при визнанні шлюбу недійсним від 6000 грн.
8 Захист прав та інтересів при визнанні шлюбного договору недійсним від 10000 грн.
9 Правовий супровід та представництво при визначенні місця проживання дитини від 5000 грн.
10 Правова допомога і представництво для отримання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька від 6000 грн.
11 Захист прав та інтересів при зменшення розміру аліментів від 7000 грн.
12 Захист прав та інтересів при усунення перешкод у спілкуванні з дитиною від 7000 грн.

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

1 Правова допомога і представництво при приватизації землі громадянами від 8000 грн.
2 Правова допомога пов’язана з орендою землі підприємствами та іншими суб’єктами господарювання від 10000 грн.
3 Відшкодування збитків від 8000 грн.
4 Правова допомога і представництво при розірванні договорів оренди землі від 8000 грн.
5 Консультування з питань земельного права від 1500 грн.
6 Захист прав та інтересів при поділу та визначення порядку користування земельною ділянкою від 8000 грн.
7 Правовий супровід та представництво при підготовці землевпорядної документації від 5000 грн.

ТРУДОВЕ ПРАВО

1 Захист прав та інтересів при незаконному звільненні та поновленні на роботі з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу від 9000 грн.
2 Правова допомога і представництво при стягнення заборгованості із заробітної плати від  7000 грн.
3 Правова допомога і представництво при скасування наказу про звільнення від 5000 грн.
4 Правова допомога і представництво при розірвання трудового контракту від 6000 грн.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

1

2

Представництво та захист прав інтересів у справах про адміністративні правопорушення

Оскарження податкових рішень-повідомлень

від 6000 грн.

від 10000 грн

3 Правова допомога і представництво при перевірках контролюючих органів від 1000 грн./ год

 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

1 Складання та правовий аналіз господарських договорів від 3000 грн.
2 Правова допомога у досудовому врегулювання господарських спорів від 5000 грн.
3 Складання претензій від 2000 грн.
4 Складання апеляційної скарги від 6000 грн.
5 Складання касаційної скарги від 10000 грн.
6 Представництво і правова допомога у стягненні дебіторської заборгованості від 10000 грн.
7 Повне юридичне обслуговування діяльності компаній від 7000 грн.
8 Фізичних осіб – підприємців пов’язаних з їх поточною діяльністю від 5000 грн.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

1 Захист у кримінальному провадженні договірна
2 Участь захисника на досудовому слідстві від 1000 грн/год.
3 Захист у судовому провадженні від 1000 грн/год. 
4 Захист потерпілого (цивільного позивача) у кримінальному провадженні договірна
5 Захист свідка у кримінальному провадженні договірна

 ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

1 Отримання витягу з ЄДР від 500 грн.
2 Отримання тимчасової посвідки для іноземців  від 6000 грн.
3 Отримання ІПН для іноземця від 3000
4 Отримання ліцензії договірна

Вартість послуг по реєстрація, ліквідація юридичних осіб (підприємств), фізичних осіб-підприємців;

№ з/п Найменування послуги Вартість, грн.
1 Реєстрація фізичних осіб-підприємців (ФОП) від 1500
2 Реєстрація юридичних осіб від 2000
3 Ліквідація фізичних осіб – підприємців (ФОП) від 3000
4 Ліквідація юридичних осіб від 7000
5 Внесення змін до установчих документів юридичної особи-         Зміна найменування- від 2000

 

6 Внесення змін до відомостей про фізичну особу-підприємця (ФОП) 1000

Юридичні послуги, які надаються після 18:00 у робочі дні, а також у вихідні дні, сплачуються з використанням коефіцієнта 1,5 до вартості послуг.

Крім вартості юридичних послуг оплаті підлягають витрати, понесені в справі, які включають, транспортні витрати, переклад, поштові відправлення, послуги кур’єрської служби, нотаріальні послуги тощо.

Наведена вартість послуг може змінюватися в будь-який бік залежно від обставин справи.