Експрес ліквідація підприємства, фірми, ТОВ в Івано-Франківській області

Експрес ліквідація підприємства передбачає швидку зміну засновників (продаж корпоративних прав компанії, частки учасника), а також зміну директора, шляхом внесенням змін до статутних документів та подальшої державної реєстрації таких змін. При цьому, за бажанням Клієнта, можна також змінити юридичну адресу, найменування та інші атрибути юридичної особи.

В процесі експрес ліквідації ТОВ, проводиться викуп частки учасника, старий директор звільняється за власним бажанням, після чого, призначається новий керівник. Фактично, відбувається продаж підприємства новому власнику, з передачею йому всієї первинної документації, наступних прав та обов’язків, а також існуючих боргів (за наявності). Такий продаж підприємства є абсолютно законним та не вступає у протиріччя з діючим законодавством.

Експрес ліквідація особливо актуальна для ТОВ, оскільки дана організаційно-правова форма передбачає майнову відповідальність лише товариства, яка обмежена розміром сформованого статутного капіталу. Таким чином, якщо Ви в один день припинили володіти або керувати фірмою, то майнову відповідальність по зобов’язанням, що виникнуть в майбутньому, буде нести виключно компанія, а адміністративну – новий керівник.

Переваги експрес ліквідації

Основні переваги експрес ліквідації – це швидкість та висока ефективність процедури. Для підготовки документів достатньо 1-2 робочих днів, перереєстрація займає від 3 робочих днів. Таким чином, весь процес займає приблизно тиждень.

Процедура експрес ліквідації ТОВ

Крок 1. Внесення зміни в статут компанії та підготовка нового комплекту документів. Перед ліквідацією проводиться звільнення всіх найманих працівників, окрім директора.

Крок 2. Закриваються поточні рахунки підприємства в банківських установах. У разі наявності непогашеного кредиту, рахунок не закривається, а переоформлюється на нових власників.

Крок 3. Підписання та нотаріальне засвідчення підписів на статуті в новій редакції та протоколі загальних зборів про вихід учасників підприємства та зміну керівника. Важливо знати. Корпоративні права можуть бути продані на підставі договору купівлі-продажу, який укладається в письмовій формі та, за бажанням учасників угоди, підлягає нотаріальному посвідченню. Разом із тим, нотаріус відмовляє засвідчувати Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі, якщо у старого власника є заборгованість або податкова застава. Саме тому, сторони часто вдаються до укладання Договорів в простій письмовій формі, без нотаріального посвідчення.

Крок 4. Проведення процедури перереєстрації підприємства в державному реєстрі. Для цього, крім статуту та протоколу загальних зборів, державному реєстратору подається довіреність від підприємства, а за наявності серед засновників компанії юридичної особи, – протокол загальних зборів компанії-засновника з рішенням про продаж частки.

Крок 5. Вручення колишнім власникам, або старому директору, копії виписки з державного реєстру, протоколу загальних зборів, договору купівлі-продажу корпоративних прав та акту прийому-передачі первинних документів і печатки.