РЕЄСТРАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ТУТ

 

–  реєстрація ТОВ, ПП, Гроимадських організацій, Благодійних організацій

–  реєстрація фійлій і представницт

–  реорганізація (злиття, перетворення)

–  внесення змін  (зміна директора, засновника, юридичної адреси, видів діяльності, статутного     капіталу )

–  оренда юридичної адреси

Реєстрація АТ, ТОВ, ГО, ФОП

Наша юридична компанія успішно та швидко надає послуги з:

 • Реєстрації Акціонерного товариства (АТ);

 • Реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ);

 • Реєстрації Громадської та благодійної організації;

 • Реєстрації Фізичної особи-підприємця (ФОП, СПД).

Це не повний перелік наших послуг, однак ми навели найбільш часті запити, щодо реєстрації та супроводження бізнесу.

Реєстрація АТ.

   Слід зазначити, що найскладнішою формою реєстрації є Акціонерне товариство (АТ). Відразу вносимо корективи, що АТ це організаційно-правова форма, яка властива добре розвинутим підприємствам, судіть самі мінімальний статутний капітал 1250 мінімальних заробітніх плат.

   Законодавство розділяє акціонерні товариства на Приватні акціонерні товариства (ПрАТ) та Публічні акціонерні товариства (ПАТ). Різниця між ними полягає в кількості акціонерів. Для ПрАТ кількість акціонерів коливається від 1 до 100. Натомість для ПАТ властива кількість акціонерів більше 100. Законодавство також, зокрема Закон України «Про акціонерні товариства» визначає, що банки повинні бути ПАТ.

Реєстрація ТОВ.

   ТОВ є найбільш розповсюджена форма юридичної особи. Майже всі компанії, для яких властиве поняття «малий та середній бізнес» створенні в формі Товариства з обмеженою відповідальністю. Законодавство передбачає також з простих форм юридичної особи Приватне підприємство. Основною ознакою Приватного підприємства була відсутність статутного капіталу, а в ТОВ існував мінімальний розмір статутного капіталу, що складав 100 мінімальних заробітніх плат. Однак з початком Світової економічної кризи розмір цей був змінений до однієї заробітної плати.

   Більшість українського законодавства в сфері створення, ведення та ліквідації бізнесу, становлять закони щодо ТОВ.

   Засновником ТОВ може бути як і один засновник, так і декілька, але не більше десяти.

   Якісь певні обмеження щодо засновників відсутні, тому засновником ТОВ може бути будь-яка особа, яка має повну цивільну дієздатність.

   При подачі документів на реєстрацію необхідно мати при собі:

 • Реєстраційну картку (форма № 1);

 • Статут;

 • Протокол;

 • Поспорт та код;

 • Довіреність, якщо реєструється через представника;

 • Квитанцію про сплату державного мита.

Перед початком реєстрації потрібно визначити види діяльності. (КВЕД).

Серед основних етапів реєстрації ТОВ законодавство виділяє наступні:

 • Проведення загальних зборів;

 • Обрання директора;

 • Затвердження статуту;

 • Реєстрація ТОВ в органах державної реєстрації;

 • Виготовлення печатки;

 • Обрання системи опадаткування ДПІ;

 • Відкриття банківського рахунку.

Реєстрація Громадської організації.

Законодавець не вбачає в Громадських організаціях суб’єктів, що створенні для отримання прибутку, а виділяє їх в сферу задоволення суспільних відносин членами громадської організації. Спільне між ТОВ та Громадською організацією є те, що вони носять титул юридичної особи, а отже підлягають державній реєстрації, відповідно до законодавства.

Великою різницею є ставка податку, так для ТОВ існує податок на прибуток в розмірі 19%, а для Громадьских організацій ставка 0%.

Слід також звернути увагу, що до Неприбуткових організацій відносяться наступні обєднання:

 • Громадська організація;

 • Кооператив;

 • Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ);

 • Релігійні організації та інші.

Однак суттєвою умовою є реєстрація в базі неприбуткових організацій. В разі відсутності таких організацій в даній базі, ставка податку в розмірі 0% не застосовується.

Для створення даного типу організацій законодавство виділяє різну кількість засновників, однак кількість їх не може бути нижчою від 2 чоловік. Щодо засновників, то тут також існує і різний вік, який не може бути менше 14 років.

Щодо членства в даних організаціях, то тут також існує певні закономірності, тому перед тим, як створювати певний тип організації, то краще порадитися із юристом, щодо порядку та умов створення.

Слід зазначити , що строк реєстрації даних організацій може різнитися, в залежності від виду.

Реєстрація Фізичної особи-підприємця (ФОП, СПД).

Якщо особа вперше вирішила зайнятися бізнесом, то найбільш ефективним способом є реєстрації себе, як фізичної особи-підприємцем. З перевагами та недоліками ви можете ознайомитися в розділі «медіа», де цьому присвячено статтю.

Для реєстрації ФОП необхідний мінімальний перелік документів:

 • Реєстраційна картка (форма № 10);

 • Паспорт та код, а вразі представництва – довіреність (нотаріально посвідчену);

 • Квитанцію про сплату державного мита.

Перед початком реєстрації потрібно визначити перелік видів економічної діяльності (КВЕД), інакше кажучи визначити той вид, яким ви збираєтесь займатись.

В разі необхідності ви можете замовити собі печатку, а також відкрити собі банківський рахунок.

В цьому розділі ми розглянули найбільш практичні форми підприємницької діяльності.

Який вид вам найбільше підходить-вирішувати Вам, однак якщо Ви сумніваєтесь, то краще порадитися з юристом чи адвокатом.