Оцінка полягає в обєктивному аналізі обєкту з метою надання йому вартісних харектеристик, виражених в єдиному грошовому еквіваленті. Точні дані про вартість активів є найважливішим інструментом, а зазвичай конкурентною перевагою, сучасних економічних відносин.