Формування повного пакету документів, необхідних для надання інвестору з метою отримання фінансування.

Фінансова модель – відмінний спосіб для стабільно функціонуючих компаній виявити найбільш значні фактори, котрі впливають на її діяльність і не дозволяють працювати більш ефективно. В рамках відкриття нової компанії чи нового напрямку  у вже діючій компанії фінансові моделю дозволяють перевірити, настільки реалістичні і розумні нові ідеї, а також те, настількі ці ідеї економічно ефективні. Фінансові моделі корисні для компаній абсолютно різного маштабу бізнесу і направлення діяльності.

Для кого корисні фінансові моделі

Фінансова модель дає можливість кожному учаснику бізнес-процеса побачити, наскільки їх ідеї життєздатні, реальні і яку вигоду вони можуть отримати. По суді, за допомогою фінансовиої моделі зацікавлені особи можуть побачити реалізацію своїх ідей через призму економічних показників. І вже на основі розрахованих результатів приймати рішення про інтеграцію тих чи інших моделей, ідей, проектів. Для вже існуючих компаній фінансові моделі дозволяють коригувати роботу підприємств, посилювати слабкі сторони, враховувати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.

Фінансові моделі можуть застосовуватися будь-яким учасником бізнес –процесу:

  • Інвесторами– для них фінансова модель дозволяє оцінити можливі ризики від інвестицій в ту чи іншу компанію, і тим самим, захистити себе від завідома негативних інвестицій;
  • Керівниками компаній –  за допомогою фінансової моделі ТОП-менеджмент має можливість контролювати раціональність тих чи інших моделей побудови бізнесу, а також оцінити як прийняті ними оперативні та стратегічні рішення впливають на показники прибутковості їх компаній;
  • Індивідуальними підприємцями – дані учасники бізнес-процесу з допомогою фінансової моделі можуть оцінити, на скільки розумні, практичні і реальні їх ідеї і яку фінансову віддачу вони отримають від реалізації своїх рішень;
  • Кредиторам – даному сегменту ринкових відносин фінансові моделі потрібні для прийняття правильних рішень про видачу кредитного ресурсу тому чи іншому підприємству чи окремому підприємцю.

Професійна підготовка фінансової моделі

Компанія «Лобі Консалтинг» надає професійні послуги по підготовці фінансових моделей для компаній різного масштабу і напрямків діяльності. Наша основна задача при побудові фінансових моделей  – виконати розрахунки і надати інформацію таким чином, зрозуміла, зручна і прозора для всіх зацікавлених сторін – як для вирішення внутрішніх задач підприємства, так і для залучення кредиторів і інвесторів. Ми володіємо достатнім досвідомтдосвідом в даному напрямку, тому чудово розуміємося в специфіці цієї роботи.