Нецензурна лайка, підкреслення своєї посади та “особливого статусу” є порушенням присяги державного службовця
Березень 24, 2017
ТОВ “Роял Холдинг Бізнес”
Вересень 18, 2017
Показати все

Процедура реєстрації ТОВ

ТОВ є найбільш розповсюджена форма юридичної особи. Майже всі компанії, для яких властиве поняття «малий та середній бізнес» створенні в формі Товариства з обмеженою відповідальністю. Законодавство передбачає також з простих форм юридичної особи Приватне підприємство. Основною ознакою Приватного підприємства була відсутність статутного капіталу, а в ТОВ існував мінімальний розмір статутного капіталу, що складав 100 мінімальних заробітніх плат. Однак з початком Світової економічної кризи розмір цей був змінений до однієї заробітної плати. Більшість українського законодавства в сфері створення, ведення та ліквідації бізнесу, становлять закони щодо ТОВ. Засновником ТОВ може бути як і один засновник, так і декілька, але не більше десяти. Якісь певні обмеження щодо засновників відсутні, тому засновником ТОВ може бути будь-яка особа, яка має повну цивільну дієздатність. При подачі документів на реєстрацію необхідно мати при собі: Реєстраційну картку (форма № 1); Статут; Протокол; Поспорт та код; Довіреність, якщо реєструється через представника; Квитанцію про сплату державного мита. Перед початком реєстрації потрібно визначити види діяльності. (КВЕД). Серед основних етапів реєстрації ТОВ законодавство виділяє наступні: Проведення загальних зборів; Обрання директора; Затвердження статуту; Реєстрація ТОВ в органах державної реєстрації; Виготовлення печатки; Обрання системи опадаткування ДПІ; Відкриття банківського рахунку.