Прийнято Закон про відновлення «будівельної амністії»
Березень 24, 2018
Купити – продати дорого???? Ми зробимо дешево!!!!!!!
Липень 25, 2018
Показати все

Важливо встигнути провести зміни по ТОВ

17 червня 2018 року набув чинності Закон “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю“, яким визначено термін, протягом якого діятимуть старі редакції статутів ТОВ.
Зокрема, положення статуту товариства з обмеженою  відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають вимогам цього Закону, є чинними в
частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом.
Основними нововведеннями відповідно до Закону є:

 

 

 

– введення корпоративних договорів, що є безвідплатними;
– рішення загальних зборів може бути прийнято шляхом опитування;
– передбачено можливість проведення загальних зборів учасників у режимі відео-
конференції;
– відсутність обмеження максимальної кількості учасників Товариства;
– передбачається механізм заочного голосування;
– визначено перелік документів, які Товариство повинно зберігати;
– статутний капітал Товариства повинен бути сформований протягом 6 місяців з дня
державної реєстрації Товариства;
– введено інститут безвідкличної довіреності з корпоративних прав;
– законом передбачено положення щодо значних правочинів та правочинів, щодо
яких є заінтересованість;
– Законом визначено, що статутом товариства може бути передбачено утворення
наглядової ради;
– річні загальні збори учасників скликаються протягом 6 місяців наступного за
звітним року, якщо інше не встановлено законом;
– передбачено особливості виходу учасника, частка якого у статутному капіталі
товариства становить 50 або більше відсотків.
Згідно вимог даного Закону протягом 1 року (з 17.06.2018 до 17.06.2019) необхідно
внести зміни до установчих документів (статуту) Товариства, у разі невнесення,
протягом 1 року передбачених Законом змін, усі установчі документи Товариства
будуть нечинними.
Своєчасне звернення з метою приведення установчих документів до вимог Закону є
запорукою успішної роботи та розвитку вашої компанії.