Пенсійна реформа 2017 року
Березень 9, 2017
Територіальні громади зможуть об’єднуватися, не змінюючи межі районів
Березень 15, 2017
Показати все

Якщо поручитель погасив кредит

poruchitelПраво регресної вимоги поручителя до боржника

Часткове виконання поручителем зобов’язань за кредитним договором не є підставою для переходу до нього прав кредитора у цьому зобов’язанні та відповідно повернення сплачених за кредитним договором грошових коштів.

Дана правова позиція викладена у Постанові ВСУ  від 23.09.2015 р. у справі № 6-466цс15

Відповідно до частини першої статті 554 ЦК України в разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Згідно вимог частин першої, другої статті 556 ЦК України до поручителя, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою, переходять усі права кредитора у цьому зобов’язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання, а кредитор після виконання поручителем зобов’язання, забезпеченого порукою, повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов’язок боржника.

Правовий аналіз норм частин першої та другої статті 556 ЦК України дає підстави для висновку про те, що наслідки, передбачені в цій нормі, настають лише в разі повного виконання поручителем забезпеченого порукою кредитного зобов’язання. Цей висновок узгоджується з положенням пункту 3 частини першої статті 512 ЦК України, яке передбачає подібний спосіб заміни кредитора в зобов’язанні внаслідок виконання обов’язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем).

Згідно правової позиції, викладеної у постанові ВСУ від 07.10.2015 р. юридичним фактом виникнення у поручителя права регресної вимоги, передбаченого ч.2 ст. 556 ЦКУ, є виконання забезпеченого порукою кредитного зобов’язання у повному обсязі, після чого кредитор повинен вручити поручителю документи, які підтверджують цей обов’язок боржника.

Часткове виконання поручителем зобов’язань за кредитним договором не породжує перехід до нього прав кредитора за цим договором.

Отже, у разі виконання поручителем зобов’язань за кредитним договором в повному обсязі поручитель набуває прав кредитора в зобов’язанні та має права регресної вимоги до боржника.