Петицію, що пропонує “заморожування” депозитів направлена на розгляд Адміністрації Президента
Жовтень 1, 2015
Транспортний податок хочуть прив’язати до вартості авто, а не об’єму двигуна
Жовтень 6, 2015
Показати все

Торговельні марки (знаки для товарів та послуг). Реєстрація торговельної марки

torgovaya__marka__v__russia

Торговельна марка: що це таке?

Торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, придатні для видрізняння товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг) охороняються законодавством України та міжнародними нормативно-правовими актами.

Знак для товарів і послуг може бути зареєстрований на ім’я фізичної або юридичної особи, резидента або нерезидента України.

Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Обсяг правової охорони визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до державного реєстру.

Перелік товарів і послуг, для яких в подальшому буде використовуватись торговельна марка складається відповідно до класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП). Стосовно класифікованих товарів і послуг здійснюється реєстрація торгової марки в Україні. Часто поряд з торговою маркою ви можете побачити позначку “тм” чи ® (торгова марка ТМ чи торгова марка  ®).

®  ( з англ. – Registered (Trademark) Sign) – товарний знак, що пройшов реєстрацію, зареєстрований знак (торгова марка).

ТМ ( з англ. Trademark) – знак, що був поданий на реєстрацію,  проте не пройшов повністю.

В деяких країнах дані позначки мають відповідне правове регулювання (Російська Федерація), а в деяких ні (Україна, Франція).

Види торговельних марок

Для того, щоб  торговельна марка виконувала свої функції, вона повинна бути оригінальною та мати відрізняльні вставивості. При цьому за своїм виглядом вона може бути різною: словесною, зображувальною, об’ємною, комбінованою та ін.

Словесні торговельні марки – слова, словосполучення, слогани, назви, поєднання літер і т.д., наприклад: «GLAVCOM», «Чізолетто».

   

Зображувальні торговельні марки – позначення у вигляді малюнків, орнаментів, фігур, наприклад:

«», «».

Комбіновані торговельні марки поєднують елементи вищевказаних, наприклад, це може бути позначення, що включає слово і малюнок, пляшка з етикеткою, і т. д., наприклад:

«», «».

Зазначений перелік торгових марок не є вичерпним. Можлива реєстрація незвичних (оригінальних торговельних марок) :

  • Об’ємні торговельні марки – це звичайно оригінальні види упаковок, флакони, пляшки тощо. Наприклад, форма пляшки Coca-Cola (свідоцтво України № 534 від 30.12.1993 р.):

  • звукових, наприклад: музичні позивні радіостанції, звук працюючого мотора двигуна;
  • нюхових знаків для товарів і послуг.

Процедура реєстрації торговельних марок (знаків для товарів і послуг)

Процедура реєстрації знаків для товарів і послуг (торговельних марок) регламентована чинним законодавством України. Вона може бути умовно розділена на наступні етапи:

І. Подача заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг

Для складання повного пакету документів, необхідних для початку процедури реєстрації знака, нам необхідно надати:
– зображення знака, який буде реєструватися,
– повні дані особи, яка надалі стане власником знака,
– перелік товарів і послуг, для яких буде реєструватися знак,
– підписане доручення на представництво інтересів.

До моменту подачі заявки на реєстрацію торговельної марки можливим і бажаним є проведення патентно-інформаційного пошуку.

Пошук проводиться з метою встановлення «патентної чистоти (новизни)» торговельної марки. Він дозволяє переконатися, що тотожний (або схожий до ступеня змішування) знак ще не зареєстрований або заявку про його реєстрацію не подано іншою особою раніше. Завдяки пошуку заявник одержує впевненість у тому, що, по-перше, йому не буде відмовлено в реєстрації знака, по-друге, витрати на реєстрацію не будуть понесені ним марно.

ІІ. Проведення формальної та кваліфікаційної експертизи

Формальна та кваліфікаційна експертизи являють собою перевірку на відповідність матеріалів заявки вимогам, передбаченим нормативними документами, а також перевірка позначення на відповідність умовам отримання правової охорони, встановленим законодавством.

ІІІ. Винесення рішення по заявці і реєстрація знака

За результатами проведених експертиз Відомство може прийняти рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації знака для товарів і послуг. При цьому рішення про відмову в реєстрації не є остаточним і може бути оскаржено в Апеляційній палаті Державної служби інтелектуальної власності.

Після прийняття позитивного рішення про реєстрацію та сплати всіх необхідних платежів торговельна марка вноситься до Державного реєстру торговельних марок України, а в офіційному бюлетені проводиться публікація про реєстрацію і заявник отримує Свідоцтво України на знак для товарів і послуг.

Свідоцтво діє 10 років з дня подачі заявки на реєстрацію торговельної марки і може бути продовжено на наступні 10 років до закінчення попереднього строку дії.

Важливим є той факт, що дія свідоцтва поширюється тільки на територію України. У разі необхідності отримання правової охорони знака в інших країнах, можливо проведення міжнародної реєстрації або реєстрації в кожній іноземній державі окремо.

Строки реєстрації знака для товарів і послуг в Україні

Стандартна процедура реєстрації займає близько 12-15 місяців. Також може бути проведена прискорена експертиза.

Прискорений варіант проведення експертизи займає близько 8-9 місяців. При цьому проведення прискореної експертизи за заявкою можливо тільки після закінчення 6-місячного строку з дня її подачі. Можливий також максимально швидкий варіант, при якому реєстрація відбувається за 3-4 місяці.