Змінено Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями
Травень 20, 2019
Як звільнитися директору без згоди засновників господарського товариства.
Червень 12, 2019
Показати все

Зарахування зустрічних однорідних вимог у господарських операціях з експорту чи імпорту

×àñû è êàëåíäàðü

Наразі все більшої популярності набуває припинення зобов’язань між резидентом і нерезидентом за господарськими операціями  з експорту та імпорту товарів, за якими встановлено розрахунки у грошовій формі, шляхом зарахуванням зустрічних однорідних вимог.

На практиці припинення  зобов’язань за господарськими операціями  з експорту та імпорту товарів можливе у разі одночасного існування наступних  умов:

  • вимоги між сторонами випливають із взаємних зобов’язань між резидентом і нерезидентом, які є контрагентами за господарськими операціями  з експорту та імпорту товарів;
  • вимоги сторін є однорідними;
  • строк виконання за зустрічними вимогами настав або є не встановленим, або визначений моментом пред’явлення такої вимоги;
  • між сторонами відсутній спір щодо характеру зобов’язання, його змісту, умов виконання.

Звертаємо увагу, що у разі запровадження НБУ заходу захисту у вигляді обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті, банк не має права завершити здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операцією з експорту товарів на підставі документів про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог:

  • в іноземній валюті 1 групи Класифікатора іноземних валют і банківських металів, затвердженого постановою НБУ від 04.02.98  №34 (у редакції постанови Правління НБУ від 19.04.2016 №269) (зі змінами)/російських рублях (незалежно від суми операції);
  • в інших валютах (якщо загальна сума зобов’язань, що припиняються зарахуванням у межах одного договору щодо експорту товарів, перевищує в еквіваленті 500000 євро за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на дату припинення зобов’язань зарахуванням однорідних зустрічних вимог).

Вимоги абзаців 5-7 п.п. 5 п. 10 розділу III Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів №7 від 02.01.2019 не поширюються на випадки завершення здійснення валютного нагляду в разі припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог за операціями операторів телекомунікацій з оплати міжнародних телекомунікаційних послуг (міжнародного роумінгу та пропуску міжнародного трафіка).